Reklamationer

Ditt namn *

Din e-postadress *

Övrigt

Meddelande

Bifoga alltid kundnummer, fakturanummer, namn, adress & e-post adress tillsammans med en beskrivning av din reklamation. Notera att ni måste kontakta oss omedelbart om ett fel uppstår för att garantin ska gälla.