DB-55

DB-55

DB 55 är avsedd för användning i stora fönster tillsammans med jalusier.

Den grova konstruktion gör att profilen skyddar, samtidigt som den behåller
ett proportioneligt utseende.

DB 55 finns med eller utan perforering i en rad olika färger.

Profilerna har en mycket god hållbarhet mot slitage. Aluminiumprofilerna är
ekologiskt rena produkter. Skummet är fritt från CFC, och de färger som
används i produktionen är fria från kadmium.
Manövreras med rörmotor med autostoppfunktion.

Ladda ner produktblad.

Tillbaka till Jalusier