Brandskydd

 

Brand jalusi

Brandjalusi är avsedd att användas när man vill öppna upp en branddellsgräns eller skapa nya brandceller, men ändå behålla det öppna landskapet.
Brandjalusien har en jalusimatta och kåpa av förzinkad plåt. Jalusien går att komplettera med pulverlack i valfri kulör enligt RAL skalan. Styrskåp med batteribackup som testar sig själv var 48:e timma för att garantera funktionen.
Brand jalusi

 

Brand gardiner

Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand eller rökkrav i en
öppning som en cell, sektionsvägg eller yttervägg.
När brandlarmet utlöses, lokalt via en rökvarnare eller via en
brandlarmcentral stängs rökgardinen, se bilden nedan.
closed_branngardin

 

Branddörrar

Vi på Dörrbolaget levererar brandklassade dörrar som är typgodkända och anpassade för alla miljöer. En brandklassad dörr delas in i olika klasser. I Sverige används normalt dörrar som är klassade EI30, EI60 eller EI120. E står för att gaser och sticklågor inte tränger igenom dörren så pass att den inte kan tända eld på närliggande material. I står för att dörren inte överskrider en viss temperatur. Vi levererar branddörrar som är anpassade för både inomhus och utomhusbruk.
Branddörrar