BRANDDÖRRAR

Vi på Dörrbolaget levererar brandklassade dörrar som är typgodkända och anpassade för alla miljöer. En brandklassad dörr delas in i olika klasser. I Sverige används normalt dörrar som är klassade EI30, EI60 eller EI120. E står för att gaser och sticklågor inte tränger igenom dörren så pass att den inte kan tända eld på närliggande material. I står för att dörren inte överskrider en viss temperatur. Vi levererar branddörrar som är anpassade för både inomhus och utomhusbruk.