Brand jalusi

brand jalusi 430_300
Se även brand gardin

Brand jalusi avsedd att användas när man vill öppna upp en branddellsgräns eller skapa nya brandceller, men ändå behålla det öppna landskapet.

Brandjalusin har en jalusimatta och kåpa av förzinkad plåt. Jalusin går att komplettera med pulverlack i valfri kulör enligt RAL skalan. Styrskåp med batteribackup som testar sig själv var 48:e timma för att garantera funktionen. Styrskåpet är förberett för inkoppling av brandlarm, rök/värmedetektor, siren, blixtljus m. m. Termosäkringen som sitter under styrskåpet utlöses vid 72 grader.

Jalusin tar minimalt med plats med rullen ovanför öppningen att jämföras med sidoskjutportar. Brandjalusin är provad av SP och typgodkänd av SITAC 1422 i brandteknisk klass E240 (tg nr 0120/3)

Montering av brandjalusi görs alltid utanpåliggande, platt på vägg för att klara dimensionsförändringarna vid värme. Dörrbolaget har av tillverkaren godkänd monterings personal. För att klara värmeexponering med 1000 grander och att det då inte skall kollapsa måste något monteras som omsluter jalusiröret och håller det uppe under brand. Stål har bara 5% kvar av sin hållfasthet vid 1000 grader så denna anordning måste klara en belastning av 1000kg vid 20 grader för att vid 1000 grader bara klara ca 50kg.

brandjalusi 473_355
Vi kallar denna anordning för fallkonsol och som framgår av bilderna ovan. Utrymme som stängs med ett brandjalusi måste ha andra utrymningsvägar då jalusiet skall stängas utan fördröjning.
Styrskåpet monteras så nära motorn som möjligt för att säkerställa kabeln mellan skåp och motor. Skåpets dimension är 400x600x245 mm och väger ca 40 kg.

Ett typgodkänt brandjalusi skall efter montage vara märkt med följande: Tillverkarens namn och tillverkningsort, boverkets varumärke, certifierande myndighets ackrediteringsnummer, produktens typbeteckning, typgodkännandebevisnummer, tillverkningsnummer och besiktingsorgan.

Portomfattning av stål eller träreglar med gips kan krävas och avgörs i varje enskilt fall.