Brand gardin

branngardin_animation
Nedfälld brand gardin.
closed_branngardin
Se även brand jalusi

Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand eller rökkrav i en öppning som en cell, sektionsvägg eller yttervägg.

När brandlarmet utlöses, aningen lokalt via en rökvarnare eller via en brandlarmscentral stängs rökgardinen. Systemet är konstruerat för att övervaka och reagera på eventuella fel i brandlarmskedjan och styrcentralen. Eventuella fel i brandlarmskedjan kan automatiskt sänka relevanta brandgardiner i den zon de styr. Ett felmeddelande ges också på styrcentralen. När systemet är under normal drift lyser driftslampan grönt och inget felmeddelande visas. Allt detta styrs av en avancerad styrcentral som har följande funktioner:

Motoringång
Batteribackup
Varningslampa/signal till SD-anläggning
Utgående ändbrytare signal öppen
Utgående ändbrytare signal stängd
Utgående lokal rökvarnare signal
Nödöppnare
Ändbrytare öppen
Ändbrytare stängd
Lokal rökvarnare
Brandlarmscentral
Klämlist
Manuell brytare
Tidsrelä
Slinga ID
Extern BUS-signal in/ut

Ladda ner PDF med detaljerad information.